7-кичи районунун так жүрөгүнөн орун алган бүткөн объект. Кирме жолдору бар ыңгайлуу жерде жайгашкан, айланадагы жолдордун бардыгы капиталдык оңдоо иштеринен кийин. Жакын жерде жашоо үчүн керектүү нерсенин бардыгы бар. Эң чоң артыкчылыгы – үйдүн экологиялык жактан жагымдуу жерде тургандыгы.