Москва көч., 562 жайгашкан дүкөнү бар көп кабаттуу турак жай